VÄLKOMMEN TILL SPIRAGÅRDEN

REHABILITERING FÖR MÄNNISKOR MED KOMPLEX PSYKIATRISK PROBLEMATIK

MODERNA PSYKIATRIBOENDEN MED OMSORG & VÅRD

Spiragården erbjuder två moderna boenden för vuxna individer med långvariga och komplexa psykiatriska funktionsnedsättningar.

Vår ambition är att vara ledande inom psykiatrisk vård och omsorg för att möjliggöra långsiktig rehabilitering till ett värdigt liv för dessa individer. Vi ser på hela människan och tar också hela ansvaret.

Våra boenden är centralt belägna och är integrerade i vanliga bostadsområden, samtidigt som de är tillräckligt avskilda för att erbjuda privatliv.

Vi finns i Alfta och Ockelbo, mitt i Sverige, och vi bedriver vår verksamhet i enlighet med socialtjänstlagen (SoL), men vi verkar även under flera andra lagutrymmen såsom LPT, LRV och LVM.

PLACERINGSFÖRFRÅGAN    073 – 175 96 56    |    MARIA.BERGSTEDT@SPIRAREHAB.SE

PLACERINGSFÖRFRÅGAN

073 – 175 96 56

MARIA.BERGSTEDT@SPIRAREHAB.SE

FÖR HANDLÄGGARE
OCH VÅRD

FÖR BOENDE
OCH ANHÖRIGA

ARBETA
HOS OSS

TELEFON

Placeringsförfrågan 
073 - 175 96 56

Spiragården Alfta 0271 - 210 34
Spiragården Ockelbo 0297 - 411 78

FAX

0271 - 344 16

BESÖKS- OCH POSTADRESS

Sunnangränd 1 • 822 30 Alfta
Kaplansvägen 7 •  816 30 Ockelbo

E-POST

kontakt@spirarehab.se

Spiragården Psykiatrisk Rehabilitering Org. nr. 559215-2515  |   Företagsinformation