OM SPIRAGÅRDEN

Spiragården är ett familjedrivet psykiatriboende för personer med långvarig och komplex psykiatrisk problematik. Vi vänder oss till män och kvinnor från 18 år, som behöver stöd enligt socialtjänstlagen. Vi har gedigen erfarenhet inom vård enligt LRV och LPT, och kompetens att utföra kvalificerade riskbedömningar. Hos oss är man också välkommen med samtidig missbruksproblematik och psykiatrisk sjukdom.

HÖG MEDICINSK KOMPETENS

Specialistsjuksköterskor finns på plats dagligen och våra doktorer arbetar hos oss varje vecka. Våra boendestödjare har hög formell och reell kompetens. Vi arbetar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer.

STRUKTUR

Vår verksamhet bygger på fasta rutiner, förutsägbarhet och trygghet. Dagliga meningsfulla aktiviteter, måltider, sömn och rekreation, med regelbundenhet och på fasta tider.

LOKALT SAMARBETE

Vi har lokala samarbeten med kommunen, företag, föreningar och ideella organisationer för att skapa meningsfull sysselsättning utifrån individens egna förutsättningar och intressen.

EN SUND SJÄL I EN SUND KROPP

En god fysisk hälsa ger bra förutsättningar för psykiskt välmående. Daglig fysisk aktivitet ingår som en självklar del i den dagliga omvårdnaden, och utflykter i naturen görs varje vecka. Vi lägger stor vikt vid att få uttrycka sig kreativt för ökat välmående.

VARDAG OCH FEST

Förutom ett meningsfullt vardagsliv är det viktigt att bejaka livets glädjeämnen, såsom att uppmärksamma årets högtider, att fira födelsedagar och att ha gemensam fredagsfika eller lördagsbrunch.

LARO & CENTRALSTIMULANTIA

Vi kan överta ansvaret för befintlig substitutionsbehandling och även ansvara för centralstimulerande (CS) läkemedelsbehandling vid ADHD om så önskas.

MOTIVERANDE SAMTAL

Motiverande samtal (MI) används som ett strukturerat sätt för vår personal att fånga upp en individs inneboende motivation till förändring, ta fasta på det friska och motivera till individuell utveckling.

CASE MANAGEMENT

Vi kan erbjuda case management med övergripande ansvar och samordning för varje individs behov.

UTSLUSSNING

Vi erbjuder träning i utslussningsboende i separat närliggande lägenhet.

AKTIV REHABILITERING

Vårt mål är att vi genom aktiv och intensiv rehabilitering, maximerar individens autonomi och funktion. Detta innebär strukturerat arbete med att:

• Stimulera det friska och skapa hopp
• Aktivera och utveckla det sociala nätverket
• Lära individen att känna igen och hantera sina symtom
• Skapa meningsfull sysselsättning och socialt sammanhang

HAR DU FRÅGOR?

Vi svarar gärna på frågor, välkommen att höra av dig!

 

Besöks- och postadress

Sunnangränd 1 • 822 30 Alfta
Kaplansvägen 7 •  816 30 Ockelbo

Telefon

Alfta 0271 - 210 34
Ockelbo 0297 - 76 30 99

E-post

kontakt@spirarehab.se

Fax

0271 - 344 16

 

Spiragården Psykiatrisk Rehabilitering

Org. nr. 559215-2515

Företagsinformation