SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter!

Vad händer efter du lämnat ett klagomål? Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 7 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske. 

Om du inte är nöjd med Spiragårdens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till IVO.

HAR DU FRÅGOR?

Vi svarar gärna på frågor, välkommen att höra av dig!

 

TELEFON

Placeringsförfrågan 
073 - 175 96 56

Spiragården Alfta 0271 - 210 34
Spiragården Ockelbo 0297 - 411 78

FAX

0271 - 344 16

BESÖKS- OCH POSTADRESS

Sunnangränd 1 • 822 30 Alfta
Kaplansvägen 7 •  816 30 Ockelbo

E-POST

kontakt@spirarehab.se

Spiragården Psykiatrisk Rehabilitering Org. nr. 559215-2515  |   Företagsinformation